ฉันมีพื้นที่ จำกัด สำหรับโรงงานของฉัน สายการผลิตต้องทำอย่างไร?

ฉันมีพื้นที่ จำกัด สำหรับโรงงานของฉัน สายการผลิตต้องทำอย่างไร?

เราจะวางผังด้วยการผลิตมาตรฐานเป็นเส้นตรง หากพื้นที่โรงงานได้รับการยืนยันว่ามี จำกัด เกินกว่าจะรองรับได้เราจะทำการประเมินเพิ่มเติมและจัดหาทางเลือกอื่นให้

ข่าวประชาสัมพันธ์